Merchandising

Merchandising je relativně mladá a moderní obchodně-marketingová  disciplína. Definovat ji lze jako soubor činností či určitou formu marketingové podpory směřující zejména k obchodním řetězcům. Jejím cílem je snaha zajistit, aby se správné výrobky ocitly na správném místě, ve správný čas a se správnou cenou.

Merchandising zahrnuje zejména:

 • Umístění zboží v regále dle plánogramů
 • Komplexní péče o místo prodeje
 • Realizaci principu FIFO (first in, first out)
 • Reporting

Pojetí merchandisingu se v posledních letech i díky moderním technologiím dynamicky rozvíjí a stává se důležitou součástí obchodní a marketingové politiky firem, které v něm spatřují nejen efektivní nástroj péče o své zboží, ale i funkční kontrolní systém dodržování obchodních podmínek mezi dodavateli a obchodními řetězci. Kvalitní merchandisingový servis dnes již dokáže plnohodnotně nahradit systém obchodních zástupců na řetězcích.

OBSAH PRÁCE MERCHANDISERA

 • Store check
 • Kontrola
  Stav zásob, Listing, Plánogram, Cenovky
 • Instalace, fotodokumentace druhotných umístění a POS materiálů
 • FIFO princip
 • Doplnění pozic + druhotných umístění
 • Návrh objednávky
 • Komunikace s managery domů a obchodními zástupci klienta
 • Reporting (screen – detail hlášení ze Symes)

FLEXIBILITA SERVISU

 • Procesy zastoupení v případě nemoci a dovolené
 • Roční fluktace merchandiserů cca 3%
 • Sankce za nezajištění náhrady merchandisera
 • Lhůty pro náhradu merchandisera
  Praha a větší města do 12 hodin
  menší města do 24 hodin

KONTROLNÍ MECHANISMY

 • Tým regionálních managerů
 • KPI's monitoring
 • Inspektoři GMG: kontrola práce týmu regionálních managerů
 • Management supervising
 • Klientské kontroly za účasti managerů GMG
 • Denní kontroly a analýzy reportingů, řešení klientských reklamací
 • Týdenní analýzy reportingů prostřednictvím QlikView

ŘEŠENÍ REKLAMACÍ

 • Vkládání reklamací v online režimu přes webové rozhraní:
  Řetězec, Dům, Datum, Text, Fotografie
 • Automatická avíza při vložení reklamace
 • Strukturovaný sankční systém
 • Garance řešení do 24 hodin