O společnosti

Global Marketing  s.r.o.

Založeno v roce 1998.
Jediný český vlastník.
Dceřiná společnost Global Marketing SK s.r.o. se sídlem v Bratislavě.


Firma je členěna na 4 divize:

  • MERCHANDISING  SERVICE
  • SALES PROMOTION
  • DATA-ONLINE
  • OUTSOURCING  OBCHODNÍCH  TÝMŮ

Naše společnost se od svého založení zaměřuje na poskytování špičkových služeb při využití nejnovějších technologií.   Rozsáhlými dlouhodobými investicemi do vývoje nových produktů si udržujeme neustálý kontakt s novými trendy, které aplikujeme do námi realizovaných klientských projektů.

Divize společnosti

MerchandisingPromotionOutsourcingData